This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ilmoitukset viranomaisille

Ennen lomauttamista työnantaja antaa suullisen tai Ennakkoselvityksen lomauttamisesta.

Lomautusilmoitus/-todistus lomake

  • Lomautuksen kohdistuessa vähintään 10 työntekijään työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa lomautuksesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Tämä ilmoitus katsotaan työnhakijaksi rekisteröitymiseksi.
  • Muussa tapauksessa lomautetun työntekijän on itse ilmoittauduttava työnhakijaksi. Ilmoittautumiseen voi käyttää sähköistä työnhakijalomaketta, mutta työttömyysturva-asia tulee vireille vasta kun työntekijä käy henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa.

Vakuutusyhtiön sivuilta löytyvällä vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vakuutukseen kuuluvien, ilmoitusvuonna työskennelleiden työntekijöiden toteutuneet TyEL-palkkatiedot sekä työsuhteisiin mahdollisesti tulleet muutokset .

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

anonymous   (19.07.2016 20:18)
  Reply