This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ilmoitusmenettely irtisanominen

Mitä työsopimuslaki määrää irtisanomisesta

Työnantajan irtisanoessa työntekijäntyösopimuksen tulee työnantajan ennakolta tarkoin selvittää ovatko työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet olemassa. Työntekijällä ei tarvitse olla mitään perustetta irtisanoa työsopimus. Työsuojeluhallinnon kannalta on myös hyvä asiaa lähestyä, sillä työsopimuksen kestolla on suuri merkitys.

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username