This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ilmoitusmenettely lomautus

Lomautusilmoitus

                                                                                                             

 

Työnantajan on ilmoitettava lomautuksenkuva24123sdgtu

    1. peruste,

    2. alkamisaika,

    3. kesto tai arvioitu kesto

työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista ellei työehtosopimus toisin määrää.

Ilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköisesti.

Ilmoitusvelvollisuudessa on oltava tarkkana, että molemmat osapuolet ymmärtävät lomautukseen liittyvät asiat samoin. Epäselvissä tilanteissa asian ratkaisee Työtuomioistuin

Lomautuksesta on tiedotettava myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle sekä työvoimaviranomaiselle, jos lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää.

Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole...JOS...työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi.

 

1
Likers
Maria

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

anonymous   (19.07.2016 20:18)
  Reply

anonymous   (19.07.2016 16:04)
  Reply