This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Lomatuksen vaikutus ikälisiin / palveluvuosilisiin

Tilisanomat

Risto Tuominen, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät ry Julkaistu 20.10.2009
Lomautus ja palvelusaika sekä palvelusvuosilisä

Lomautus ei keskeytä työsuhdetta sinänsä vaan pelkästään työsuhteen osana olevan työnteon ja palkanmaksun. Palkkaan vaikuttava työsuhteen kestoaika tai kokemusaika jatkuu yleensä myös lomautuksen aikana. Näin lomautuksen päättyessä saatetaan siirtyä suoraan seuraavalle kokemusportaalle, joka tuo mukanaan korkeamman palkan, kuin mikä oli voimassa lomautuksen alkaessa. Myös lomautuksen ­aikana tapahtuneet yleiskorotukset toteutuvat heti lomautuksen päättyessä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

anonymous   (19.07.2016 16:04)
  Reply