This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset

Verottajalle annettavat tiedot siirtyvät automaattisesti patentti- ja rekisterihallintoon.

Työnantajan vuosi-ilmoitus Verohallinnolle

Tyel vuosi-ilmoitus tammikuun loppuun mennessä vakuutusyhtiölle

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hain tähän jotain linkkejä, jäikö jotain puuttumaan?