This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Toistaiseksi voimassa oleva

Vakipaikka eli työsoppari voimassa toistaiseksi

Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään lain mukaan toistaiseksi voimassa olevana.  Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy työnantajan tai työntekijän irtisanomisen perusteella irtisanomisajan jälkeen.

Työsuhteen irtisanomisen edellytyksenä on perusteen asiallisuus ja painavuus. Tämä vaatimus koskee sekä työntekijästä johtuvista syistä että työnantajan toimintaedellytyksien muutoksista johtuvista syistä toteutettavia irtisanomisia.

Työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena pidetään toisen sopijapuolen velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että toiselta sopijapuolelta ei voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkamisessa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Suora leikkaus liimas www.mol.fi sivustolta

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

anonymous   (24.08.2016 15:27)
  Reply