This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Irtisanomisen syy

Irtisanominen voi johtua monista eri syistä, siksi kannattaa varmistaa laillisuus alla olevien linkkien avulla:

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Henkilösta johtuvista syistä

Työsopimuslaki 7.luku

Eritystilanteet

Ilmoitus työsuhteen päättymisestä (lomake)

 

1
Likers
pasir

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei te kaikki yksin ja yhdessä!
Tämä irtisanomisen syy on todella tärkeä asia...