This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Vuosi-ilmoitukset

Verottajalle ilmoitettavat

 Kaikkien yrityksestä palkkaa saaneiden palkkatiedot tarvitsee ilmiottaa verohallinnolle . Linkistä löytyy ohjeita ja tietoa vuosi-ilmoituksesta. Muista myös vakuutusyhtiölle tarvitsee ilmoittaa tietoja, sillä ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksen vuosimaksut ovat sidottu maksettuihin palkkoihin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username